maandag 23 november 2009

Jaren ben ik bestuurlijk en ondersteunend werkzaam geweest in voornamelijk de zorg en het onderwijs. Mijn doel is altijd geweest om naar inzicht, idee├źn in handelen om te zetten. Ook thuis speelt dit een rol bij het begeleiden van mijn 3 zoons naar een zelfstandig bestaan.

Door het leven ben ik ingewijd in de kennis van de sterren. In dit proces werd ik me ervan bewust dat mijn interesse uitgaat naar het welzijn van de mens. En wel in het spanningsveld tussen de mens en zijn omgeving. Mijn inzichten verdiepten zich en ik ging op onderzoek uit binnen verschillende religies, kunst en wetenschap.

Het hieruit voortvloeiende wereld- en mensbeeld, maakt dat ik me bezig houd met astrologie. Astrologie als een kunstzinnig samengaan van natuurwetten en levensfilosofie, om de doorwerking van de kosmos op de mens te vertalen. Zoals bij elke methode is het ook hierbij niet mogelijk om een absoluut beeld te verkrijgen. Wel is het mogelijk om kennis en oude wijsheid praktisch te benutten voor verhelderende inzichten.

Deze kunst van de sterren, die voor mij de magie van het leven omvat, heeft geresulteerd in de naam 'AstRoArtS'.

Mijn astrologische opleiding volgde ik bij Floor Kurstjens in Venlo en George Bode en Menno Noordervliet in Hilversum.